Fúze & akvizice (M&A)

Zabýváme se nejen klasickými fúzemi a akvizicemi, ale také private equity transakcemi a zaměřujeme se na řešení komplexních (často přeshraničních) transakcí praktickým a efektivním způsobem. Díky velké rozmanitosti našich klientů jsme získali značné zkušenosti v oblasti veřejných fúzí a akvizic, včetně problematiky převzetí společností a regulatorních aspektů dle předpisů finančních trhů.

  • Private equity a venture capital
  • Plánování transakcí a strukturalizace
  • Korporátní akvizice
  • Převzetí veřejně obchodovaných společností
  • Regulatorní požadavky na spojení soutěžitelů