Pracovní právo

Náš specializovaný tým poskytuje poradenství ohledně všech záležitostí pracovního práva, od individuálních pracovních smluv po kolektivní vyjednávání, návrhu pracovních smluv se specifickými podmínkami, po vyjednávání flexibilnějšího režimu v pracovních vztazích. Naši odborníci jsou připraveni poskytnout našim klientům praktické řešení kdykoli je zapotřebí.

Naši experti na pracovní prvo také pomáhají klientům při impelmentaci restrukturalizačních programů, začlenění nových zaměstnanců a identifikaci potenciálních rizik v souvislosti s akvizicemi. Zastupujeme klienty též při jednání s radami zaměstnanců, a pokud je to přeci jen zapotřebí, úspěšně je zastupujeme i v soudních řízeních.

  • Pracovní spory
  • Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
  • Obchodní smlouvy
  • Pobídkové programy
  • Zaměstnanecké smlouvy, včetně manažerských smluv a smluv s členy statutárních orgánů společností