Hospodářská trestná činnost

Již mnoho let je CERHA HEMPEL jednou z předních kanceláří poskytujících poradenství v oblasti hospodářské kriminality. Naši advokáti spojují akademickou odbornost s širokými zkušenostmi z praxe.

Pravidelně poskytujeme právní poradenství a zastupujeme české i mezinárodní společnosti, právnické osoby a jednotlivce ve všech oblastech hospodářské trestné činnosti, a to mimo jiné v případech obvinění z finanční trestné činnosti, korupce, majetkové trestné činnosti a ekonomických sankcí. Naše práce se především zaměřuje na zastupování klientů při vyšetřování trestných činů, soudních řízeních a při využívání opravných prostředků. Navíc naši advokáti pravidelně poskytují poradenství ohledně compliance a v průběhu interních vyšetřování.

  • Hospodářská trestná činnost a korupce
  • Trestní odpovědnost právnických osob
  • Zastupování obětí trestných činů (včetně zastupování jako soukromého žalobce v trestním řízení a dohledávání majetku)
  • Interní vyšetřování
  • Compliance