Litigace & arbitráže

V některých případech je soudní či arbitrážní řešení sporů nevyhnutelné. Rozumíme podnikání našich klientů a děláme vše pro to, abychom zajistili, že budou mít u soudu úspěšný den, ať již se jedná o spory související se smlouvami o dílo, nekalou soutěží, výkladem smluv, pojištěním, zárukami, náhradou škody, nebo jiných oblastí obchodního práva. Již od počátku spolupráce s našimi klienty se zaměřujeme na poskytnutí jasného zhodnocení celé situace a informujeme klienty o všech možnostech a rizicích. Náše dlouholetá zkušenost a odbornost zajišťuje, že vždy najdeme správné řešení pro vymáhání nároků našich klientů, ať již se jedná o „standardní“ soudní řízení, návrh na vydání předběžného opatření nebo alternativní řešení sporů.

To samé se vztahuje také na arbitráže (rozhodčí řízení). Jsme si vědomi všech možných úskalí, která by mohla případně nastat v mezinárodních arbitrážích, a výhod i nástrah pravidel rozhodčích institucí. Pravidelně vystupujeme jako rozhodci i jako zástupci stran, což nás činí značně zkušenými při řešení komplexních právních sporů.

  • Alternativní řešení sporů
  • Předběžná opatření
  • Právo duševního vlastnictví a nekalá soutěž
  • Arbitrážní řízení
  • Obchodní spory