Právo duševního vlastnictví & nekalá soutěž

Máme za sebou řadu úspěchů při zastupování klientů v řízení o nekalé soutěži a pravidelně poskytujeme našim klientům poradenství ve všech záležitostech týkajících se práva duševního vlastnictví.

Uplatňování a hájení práv našich klientů je jedním z našich klíčových poslání. V souvislosti s ochrannými známkami zastupujeme naše klienty před soudy a tuzemskými a mezinárodními úřady průmyslového vlastnictví a pomáháme jim také v mimosoudních řešeních případných sporů.

Mimo to dohlížíme na ochranu tuzemských i mezinárodních ochranných známek našich klientů, poskytujeme jim služby vedoucí k jejich efektivní správě a pomáháme jim rozvíjet strategie na ochranu duševního vlastnictví. Naše služby zahrnují také právní poradenství v souvislosti se zaměstnaneckými vynálezy.

Posuzujeme a kontrolujeme reklamní a marketingové kampaně (soutěže, srovnávací reklamy, označování výrobků a design), kontrolujeme případné konflikty v označování výrobků a asistujeme našim klientům ve smluvních záležitostech duševního vlastnictví. Současně zajišťujeme, že naši klienti plní legislativní požadavky zabraňující nekalé soutěži a stanovené například ve Směrnici o elektronickém obchodu (E-commerce act), Směrnici o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku (Distance Selling Act) a zákoně na ochranu spotřebitele.

  • Právo nekalé soutěže
  • Ochranné známky, design a autorské právo
  • Vynálezy zaměstnanců
  • Přihlašování k ochranným známkám (ČR, EU, mezinárodní ochranné známky), správa ochranných známek
  • Compliance s ohledem na právo nekalé soutěže
  • E-Commerce a prodej zboží online (E-Commerce Act, Distance Selling Act, Consumer Protection Act)
  • Potravinářské právo