Private Equity a Venture Capital

Od výběru toho nejefektivnějšího typu společnosti, přípravy vhodných obchodních podmínek až po poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví: jako advokátní kancelář nabízející komplexní služby poskytujeme klientům z řad start-upů a začínajících podnikatelů veškeré naše know-how již od počátku. Také poskytujeme poradenství zakladatelům a investorům ve veškerých stádiích jejich podnikání a všech fázích financování, od zakládání až po ukončení účasti.

Právní poradenství pro zakladatele a start-upy:

 • Zakládání společností (výběr právní formy) a řešení financování
 • Průběžné poradenství ve věcech korporátního práva, dohod o spolupráci a joint venture smluv
 • Příprava dohod specifických pro dané odvětví (dodávky a kupní smlouvy), především sepisování a navrhování vhodných všeobecných obchodních podmínek
 • Pracovněprávní poradenství a tvorba programu zaměstnaneckých akciových opcí
 • IP/IT, softwarové a licenční dohody, dohody související s ochranou osobních údajů
 • E-Commerce a prodej na dálku
 • Investiční dohody, skončení účasti a prodej akcií

Právní poradenství pro investory:

 • Právní due diligence
 • Nákup společností a dohody o financování
 • Joint venture a dohody o spolupráci
 • Restrukturalizace a refinancování
 • IP/IT, softwarové a licenční dohody, přenos technologií
 • Akvizice a prodej vlastnických podílů, dohody o skončení účasti (IPO, sekundární veřejné nabídky)