Kapitálové trhy

Kapitálové trhy

V CERHA HEMPEL se zabýváme právem kapitálových trhů. Zaměřujeme se na všechny aspekty IPO, zvyšování základního kapitálu společností, emise dluhopisů, poradenství pro potenciální investory ohledně due diligence procesů, včetně přípravy prospektů v souladu s mezinárodními standardy a přípravy dokumentace pro navýšení kapitálu. Naše škála nabízených služeb zahrnuje také právní poradenství v souvislosti s mediálními výstupy našeho klienta a jeho PR.

 

  • Dluhopisy
  • IPO a sekundární veřejné nabídky
  • Zvyšování kapitálu
  • Kapitálová účast
  • EMTN, MTN programy
  • Konvertibilní a vyměnitelné dluhopisy