Veřejné zakázky

Již mnoho let poskytujeme právní poradenství našim klientům v oblasti veřejných zakázek. Poskytujeme podporu veřejným zadavatelům při procesu zadávání veřejných zakázek, a to již od koncepce zadávacího postupu a přípravy zadávací dokumetnace, až po udělení zakázky. Klientům z řad dodavatelů pak pomáháme sestavit nabídku, která má šanci na úspěch a radíme v procesních záležitostech zadávacího řízení. A pokud zakázka nejde podle plánu našeho klienta, zastupujeme jej v souvisejících řízeních u zadavatele, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže či správním soudnictví. V případě nutnosti klienty zastupujeme též v soudních řízeních na náhradu škody v souvislosti s veřejnými zakázkami.

 

  • Poradenství v právu veřejných zakázek
  • Příprava zadávacího řízení
  • Revize zadávací dokumentace
  • Poradenství v průběhu zadávacího řízení
  • Přezkumné řízení
  • Žaloby na náhradu škody způsobené porušením právních předpisů upravujících veřejné zakázky
  • Compliance ve veřejných zakázkách