Compliance

Regulativní požadavky kladené na společnosti jsou neustále komplikovanější a komplexnější a příslušné kontrolní orgány nyní postupují při jejich kontrole mnohem stále a stále přísněji. Náš odborný tým poskytuje českým i mezinárodním společnostem působícím v  regionu střední a východní Evropy komplexní poradenství směřující k přijetí vhodných opatření k minimalizaci rizik jimž čelí, a to především prostřednictvím implementace nových compliance management systémů. Pokud již k porušení právních předpisů došlo, pomáháme klientům vypořádat se s případnými následky takovým způsobem, aby případné negativní dopady byly o minimální a aby k opakování tohoto porušení již v budoucnu nedošlo.

CERHA HEMPEL je jednou z předních advokátních kanceláří v oblasti compliance. Naši odborníci mají mnohaletou zkušenost s poradenstvím pro místní i mezinárodní klienty při přípravě a implementaci compliance programů šitých na míru společnosti tak, aby byly co nejefektivnější, a dále s podporou společností při dawn-raid kontrolách a řízením případných interních šetření. Současně se jako osvědčení odborníci na trhu se zabýváme nejvýznamnějšími oblastmi hmotného práva (antitrust, trestní právo, ochrana osobních údajů a compliance na kapitálových trzích) a koordinujeme práci našich advokátů, kteří se specializují na jiné oblasti práva napříč naší kanceláří.

Naše působení v regionu střední a východní Evropy nám umožňuje poskytovat našim mezinárodním klientům komplexní podporu na jediném místě.

  • Návrh a implementace compliance programů na míru
  • Příprava compliance manuálů pro specifické právní oblasti
  • Školení pro management a zaměstnance
  • Návrh online testů a e-learning pomůcek
  • Zhodnocení a rozvíjení existujících compliance programů
  • Poskytování poradenství v souvislosti s místními šetřeními (dawn-raid)
  • Poskytování poradenství klientům ohledně všech aspektů compliance na kapitálových trzích
  • Poskytování poradenství ohledně interních šetření společnosti, zejména se zaměřením na trestní právo a antitrust
  • Zastupování klientů před příslušnými kontrolními a vyšetřovacími orgány