IT & ochrana osobních údajů

Naši advokáti poskytují poradenství ve všech oblastech obchodního práva. Díky dlouholeté tradici a odborným zkušenostem známe a rozumíme všem aspektům napříč právními obory. Neustále prokazujeme hloubku našeho know-how jak na tuzemské, tak na mezinárodní úrovni. Našim klientům garantujeme nejen prvotřídní kvalitu poradenství ve všech oblastech obchodního práva, důvěru a profesionální přístup, ale i komplexní služby nejvyšší úrovně spolu se špičkovou odbornou znalostí.

IT & ochrana osobních údajů

Našim klientům poskytujeme podporu v oblasti ochrany osobních údajů, telekomunikací, IT a e-commerce práva. Zaměřujeme se na poskytování pravidelného poradenství tuzemským i mezinárodním společnostem, veřejným i vládním institucím ohledně všech záležitostí týkající se ochrany osobních údajů, včetně zastupování klientů v soudních řízeních a před Úřadem pro ochranu osobních údajů. Navíc máme zkušenosti s implementací technických opatření na ochranu osobnách údajů (včetně požadavků směrnice NIS) a pravidelně poskytujeme poradenství našim klientům ohledně složitých IT projektů, jako např. IT outsourcing, agilní vývoj IT. Dále poskytujeme poradenství v souvislosti s digitalizací, IoT, big data záležitostmi a využitím nových technologií.

  • Ochrana údajů
  • IT právo
  • Telekomunikace
  • E-commerce