Michal Horký

Horky Michal

Mgr. Michal Horký

Associate

+420 221 111 711

Michal je dlouholetým a stabilním článkem naší kanceláře, do které nastoupil ještě jako student v roce 2015. Nyní je Michal už seniorním advokátem, který se od začátku svého působení specializuje především na oblast insolvencí a restrukturalizací. V této oblasti získal cenné zkušenosti z práce na významných insolvenčních případech na českém trhu, a to jak na straně dlužníka v rámci restrukturalizačních projektů (např. reorganizace VEBA či reorganizace Českých aerolinií), tak na straně věřitele při zastupování ve velkých konkursních řízeních (např. zastupování CHANCE a.s. v konkursním řízení Sberbank CZ nebo poradenství CFH investiční fond SICAV a.s. v rámci série konkursů společností skupiny Fair Credit).

Vedle insolvencí Michal pomáhá klientům také se smluvní agendou, ale i s komplexními M&A projekty, zejména pak due diligence procesy a přípravou transakční dokumentace. Praktické zkušenosti má Michal i s právním poradenstvím individuálním sportovcům, kterým zajišťuje komplexní právní servis včetně podpory při jednáních se sponzory či sportovními agenty.

Michal je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr.), přičemž od roku 2021 je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. Hovoří česky a anglicky.

Zaměření