Marek Šmůla

Smula Marek

Mgr. Bc. Marek Šmůla

Senior Associate

+420 221 111 711

Marek pracuje v advokátní kanceláři CERHA HEMPEL Kališ & Partners již od roku 2014 a vede tým specializující se na poskytování služeb v oblasti insolvencí a restrukturalizací. Vedle toho se rovněž věnuje transakčnímu poradenství a oblasti bankovnictví a financování.

V rámci své praxe se Marek podílel na nejvýznamnějších restrukturalizačních případech v České republice. Mezi tyto patří například úspěšná reorganizace Českých aerolinií či příprava unikátního reorganizačního plánu textilních závodů VEBA, jejichž reorganizace obdržela mezinárodní cenu TMA. Z působení na věřitelské straně lze zmínit práci pro loterijní skupinu Tipsport v rámci insolvenčního řízení Sberbank CZ či zastupování Národní rozvojové banky napříč insolvenčními řízeními vedenými po celé České republice.

V oblasti M&A se Marek specializuje i na distressové transakce, kde pravidelně zastupuje prodávající i investory do těchto aktiv. Jedním z takových projektů byla i strategická akvizice provozovatele sítě plynovodů NET4GAS ze strany českého provozovatele přenosové soustavy (ČEPS). Pokud jde o financování, vedle různých forem exportního financování asistoval Marek v rámci své specializace předním českým výrobním podnikům při nastavování vhodné provozní struktury včetně mimobilančních schémat financování.  

Marek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Pravidelně publikuje odborné texty věnující se insolvenční problematice a je jedním z členů autorského kolektivu praktického komentáře k zákonu o preventivní restrukturalizaci. Hovoří česky a anglicky.

CERHA HEMPEL - LinkedIn
Zaměření