Nejvyšší úroveň kvality
Naši právníci radí klientům ve všech aspektech obchodního práva. Díky desítkám let zkušeností a odborných znalostí v CERHA HEMPEL známe a rozumíme spletitosti každé oblasti práva. Na národní i mezinárodní úrovni průběžně prokazujeme naše obchodní know-how. Kromě garance bezkonkurenční kvality, důvěry a profesionality ve všech oblastech obchodního práva garantuje CERHA HEMPEL svým klientům také nejvyšší úroveň služeb v kombinaci s nejnovějšími právními poznatky.

Služby

CERHA HEMPEL je jednou z předních advokátních kanceláří, která se zaměřuje na antitrust a soutěžní právo. Náš odborný tým poskytuje poradenství českým i mezinárodním klientům, které rovněž zastupuje před tuzemskými i mezinárodními orgány ve všech oblastech soutěžního práva.
Podporujeme naše klienty v řadě rozhodování při poskytování či čerpání úvěru, ať již jde o finanční plánování, plánování likvidity či operací v rámci treasury. CERHA HEMPEL radí jak dlužníkům, tak věřitelům.
Regulativní požadavky kladené na společnosti se stávají složitějšími a příslušné kontrolní orgány nyní při kontrole dodržování pravidel a právních předpisů postupují mnohem přísněji. Náš odborný tým poskytuje klientům efektivní poradenství za účelem přijetí opatření vedoucí k minimalizaci rizik.
Zabýváme se nejen klasickými fúzemi a akvizicemi, ale také private equity transakcemi a zaměřujeme se na řešení komplexních (často přeshraničních) transakcí praktickým a efektivním způsobem.
Již mnoho let je CERHA HEMPEL jednou z předních kanceláří poskytujících poradenství v oblasti hospodářské kriminality. Naši advokáti spojují akademickou odbornost s širokými zkušenostmi z praxe.
Naše kancelář patří mezi špičky na trhu v oblasti restrukturalizace, reorganizace a outsourcingu. Jsme hrdí na naši schopnost úspěšně provést zúčastněné strany insolvenčním řízením.
Našim klientům poskytujeme podporu v oblasti ochrany osobních údajů, telekomunikací, IT a e-commerce práva. Zaměřujeme se na poskytování poradenství ve všech záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů.
V CERHA HEMPEL se zabýváme právem kapitálových trhů. Zaměřujeme se na všechny aspekty IPO, zvyšování základního kapitálu společností, emise dluhopisů, poradenství pro potenciální investory ohledně due diligence procesů, včetně přípravy prospektů v souladu s mezinárodními standardy a přípravy dokumentace pro navýšení kapitálu.
Zaměřujeme se nejen na tradiční právní poradenství v oblasti korporátního práva, ale řešíme také komplexní (často přeshraniční) problematiku. Poskytujeme zejména inovativní řešení v oblasti reorganizace podniků.
Rozumíme podnikání našich klientů a děláme vše pro to, abychom zajistili, že budou mít u soudu úspěšný den. Zabýváme se všemi oblastmi korporátního a obchodního práva a nacházíme správné řešení pro vymáhání nároků našich klientů.
Náš tým specializující se na nemovitosti řeší tuto mnohostrannou oblast práva od samého počátku projektu. Již od okamžiku získání pozemku podporujeme naše klienty ve všech následujících krocích
Náš specializovaný tým poskytuje poradenství ohledně všech záležitostí pracovního práva, od individuálních pracovních smluv po kolektivní vyjednávání, návrhu pracovních smluv se specifickými podmínkami, po vyjednávání flexibilnějšího režimu v pracovních vztazích.
Máme za sebou řadu úspěchů při zastupování klientů v řízení o nekalé soutěži a pravidelně poskytujeme našim klientům poradenství ve všech záležitostech týkajících se práva duševního vlastnictví.
Od výběru toho nejefektivnějšího typu společnosti, přípravy vhodných obchodních podmínek až po poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví: jako advokátní kancelář nabízející komplexní služby poskytujeme klientům veškeré naše know-how:
Poskytujeme právní poradenství a zastupujeme naše klienty před správními orgány a národními i evropskými soudy v otázkách veřejných zakázek, telekomunikací a dalších odvětvích. Stejně tak pro klienty zajišťujeme potřebná povolení a licence v různých regulovaných oblastech.
Již mnoho let poskytujeme poradenství našim klientům ohledně veřejných zakázek. Poskytujeme podporu veřejným zadavatelům při procesu zadávání, od koncepce zakázkového projektu a přípravy nabídkových dokumentů, až po udělení zakázky.