Veřejné a evropské právo

Priorita“ není pouhý pojem, který používáme ve spojení s právem Evropské unie. Je to především, to, co zohledňujeme u všech našich klientů při řešení záležitostí z oblasti veřejného práva. Poskytujeme  poradenství a zastupujeme naše klienty před správními orgány a soudy v různých oblastech veřejného práva, ať jde o oblasti letectví, veřejných zakázek,  telekomunikací či jiných regulovaných oblastí.

Máme za sebou také řadu let získávání významných zkušeností v oblastech zajišťování různých povolení a licencí v oblasti zdravotnictví, vysokého školství, stavebnictví, práva životního prostředí a lékařského a farmaceutického práva. Je samozřejmostí, že naše znalosti práva evropského společenství jsou stejně kvalitní, jako ty práva národního.

 

  • Veřejná podpora
  • Energetické a environmentální právo
  • Evropské právo
  • Nová média a ochrana osobních údajů
  • Ústavní a správní právo
  • Právo veřejných zakázek, partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a infrastruktury

Lukáš Srbecký

Mgr. Lukáš Srbecký
Partner
Czech Republic
+420 221 111 711
lukas.srbecky@cerhahempel.cz

Lukáš Hoder

Mgr. et Mgr. Lukáš Hoder, LL.M.
Senior Associate
Czech Republic
+420 221 111 711
lukas.hoder@cerhahempel.cz

Hana Maláčová

JUDr. et Mgr. Hana Maláčová
Senior Associate
Czech Republic
+420 221 111 711
hana.malacova@cerhahempel.cz