Vaše kariéra
Začněte novou kapitolu
V CERHA HEMPEL máme mladý tým. Průměrný věk je 33 let a třetinu advokátů tvoří ženy –náš tým je obrazem prostředí, v jakém se naši klienti pohybují. Při náboru nových zaměstnanců investujeme velké množství času a prostředků abychom zajistili, že zaměstnáváme a školíme jen ty nejlepší kandidáty. Kromě vynikajících studijních výsledků především oceňujeme perfektní znalost anglického jazyka a správné osobní kvality. Velmi si ceníme kreativity, flexibility a otevřenosti – což je něco, co nás odlišuje od ostatních advokátních kanceláří. Je pro nás podstatné, že naše firemní kultura stojí na solidním základě a obsahu. Koneckonců za úspěchem CERHA HEMPEL stojí téměř 100 let respektované tradice.

Co očekáváme – Nadšení a odbornost

Všichni máme společnou vášeň pro právnickou profesi, stejně jako touhu dosáhnout toho nejlepšího pro naše klienty. Proto hledáme pouze takové kandidáty, kteří chtějí patřit k nejlepším z nejlepších a vyhovuje jim podnětné a náročné prostředí. Od úspěšných kandidátů se očekávají výborné studijní výsledky a výjimečné právní znalosti. Také postgraduální nebo doktorský titul, publikace a výborná znalost právnické angličtiny tvoří dobré základy pro práci na komplexních mezinárodních případech. Osobní integrita v souladu s podnikatelským myšlením je též nutností. Na administrativních pozicích našim týmům nejvíce pomůže skvělá znalost angličtiny, dokončené středoškolské vzdělání a případně relevantní pracovní zkušenosti.

 

Co můžete očekávat – Zkušenosti a tradici

Po desetiletí radíme našim klientům v případech, které vyžadují specifickou odbornost, kreativitu a inovace. To je zaručeno nejen našimi rozsáhlými specializovanými znalostmi, motivací a oddaností, ale také výborným porozuměním byznysu našich klientů. Jsme hrdí, že se můžeme chlubit velmi úspěšnou historií. Za posledních 25 let byla kancelář CERHA HEMPEL součástí velkého počtu těch nejdůležitějších mezinárodních transakcí v rámci regionu. Díky tomu opravdu vyčníváme mezi ostatními předními advokátními kancelářemi.

Kariéra