Compliance / Banking & Finance

Compliance je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí práva. Naše kancelář disponuje zkušeným týmem, který compliance nevnímá pouze jako nastavování interních směrnic vynucených veřejnou regulací, ale zejména jako příležitost dosáhnout transparentních, flexibilních a etických procesů, které v konečném důsledku zefektivní procesy našich klientů a ochrání je v dnešním rychle se měnícím světě.

Protože compliance je z podstaty mezioborovým odvětvím, tvoří tým specialisté na oblast regulace finančních institucí, ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví, pracovního práva ale i trestní odpovědnosti právnických osob a kriminality bílých límečků.

V oblasti Banking & Finance máme bohaté zkušenosti nejen s akvizičním a projektovým financováním, ale také s krizovým a exportním financováním kladoucím důraz nejen na znalost platného práva, ale také na orientaci v podnikání samotném. Poskytujeme právní služby i v oblasti kapitálového trhu, regulace finančních institucí a zaměřujeme se rovněž na fintech propojující svět techniky se světem financí (tokenizace, digitální identita a jiné).