Hospodářská soutěž a veřejné zakázky

V posledních letech jsou soutěžní orgány v celé Evropě stále aktivnější při vyšetřování zakázaného chování na poli hospodářské soutěže, ať již jde o kartely, zneužívání dominantního postavení či jiná zakázaná jednání.

Náš specializovaný, velmi zkušený a odhodlaný tým, poskytuje v této oblasti mezinárodním i domácím klientům prvotřídní služby. Běžně zastupujeme klienty při notifikacích fúzí a naši právníci mají značné zkušenosti při řešení případů v oblasti zneužívání dominantního postavení a řešení problematiky zakázaných dohod (kartely či bid-rigging). Klientům dále pravidelně nastavujeme a aktualizujeme vnitřní předpisy a poskytujeme pravidelná školení jak reagovat na zjištění porušení nebo na místní šetření, tzv. dawn raid.

Máme také značné zkušenosti ve stále atraktivnějších soukromoprávních žalobách souvisejících s porušováním soutěžního práva.

V oblasti zadávání veřejných zakázek poskytujeme komplexní právní poradenství jak zadavatelům, tak potenciálním dodavatelům. Klientům například radíme při přípravě či analýze zadávací dokumentace nebo při průběhu zadávacího řízení a zastupujeme je i v případných správních či soudních řízeních.

Hana Maláčová

JUDr. et Mgr. Hana Maláčová
Senior Associate
Czech Republic
+420 221 111 711
hana.malacova@cerhahempel.cz