Litigace a Arbitráže

Naše kancelář je tradičně silná v oblasti sporné agendy, ať už v soudních sporech, arbitrážích nebo správních žalobách. Vynikáme znalostmi, zkušenostmi a zaměřením na rozhodčí instituce ve střední a východní Evropě. Úzce spolupracujeme s partnerskou kanceláří CERHA HEMPEL ve Vídni, která je špičkou nejen v Rakousku. Ve sporech z restrukturalizací máme bezkonkurenční zkušenosti z řady složitých případů.

 

Zabýváme se všemi aspekty sporné agendy, od posuzování potenciálních sporů, přípravy vhodné strategie, přes zastupování klienta před rozhodci či soudem, až po výkon rozhodnutí. Naši experti mají zkušenosti s investičními arbitrážemi, s přípravou rozhodčích doložek do komplexních smluv, s řízením o zrušení rozhodčích nálezů, s mimosoudním narovnáním nebo i tzv. nationality planning (ochrana investic).

 

Zastupujeme klienty dle rozhodčích pravidel Mezinárodního rozhodčího soudu ve Vídni (VIAC), Mezinárodní obchodní komory (ICC), IHK Munich, Mezinárodního obchodního rozhodčího soudu na Ukrajině (ICAC), Rozhodčího soudu v Praze, Rozhodčího soudu pro sport v Lausanne (CAS) a dalších institucí, včetně Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva.

Lukáš Hoder

Mgr. et Mgr. Lukáš Hoder, LL.M.
Senior Associate
Czech Republic
+420 221 111 711
lukas.hoder@cerhahempel.cz