Corporate & Investigation

Pomáháme klientům při nastavení správného fungování korporací, a to často již od samotného počátku, kdy zakládáme start-up, či joint venture projekty a řešíme zapojení společníků a investorů. V pokročilejších fázích života korporací pomáháme s vnitřním nastavením tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám klienta, ať již jde o přeměny či jiné změny ve struktuře.

S ohledem na naši znalost korporátního práva poskytujeme klientům specializované služby v oblasti interních vyšetřování. Specializovaný právní tým je připraven pomoci klientům s efektivním vyšetřením vnitřních záležitostí, které mohou ohrožovat život korporace. Zjistíme skutečný právní stav věci a provedeme ve spolupráci s klientem další kroky vedoucí ke snížení právních i ekonomických rizik jak pro společnost, tak pro její managment. Následně učiníme opatření pro eliminaci opakovaní výskytu nesprávné praxe.

Lukáš Srbecký

Mgr. Lukáš Srbecký
Partner
Czech Republic
+420 221 111 711
lukas.srbecky@cerhahempel.cz