Specializace

Nejvyšší úroveň kvality

Nejvyšší úroveň kvality
Naši právníci radí klientům ve všech aspektech obchodního práva. Díky desítkám let zkušeností a odborných znalostí v CERHA HEMPEL známe a rozumíme spletitosti každé oblasti práva. Na národní i mezinárodní úrovni průběžně prokazujeme naše obchodní know-how. Kromě garance bezkonkurenční kvality, důvěry a profesionality ve všech oblastech obchodního práva garantuje CERHA HEMPEL svým klientům také nejvyšší úroveň služeb v kombinaci s nejnovějšími právními poznatky.
Naše kancelář disponuje zkušeným týmem, který compliance nevnímá pouze jako nastavování interních směrnic vynucených veřejnou regulací, ale zejména jako příležitost dosáhnout transparentních, flexibilních a etických procesů, které v konečném důsledku zefektivní procesy našich klientů a ochrání je v dnešním rychle se měnícím světě.
Pomáháme klientům při nastavení správného fungování korporací, a to často již od samotného počátku, kdy zakládáme start-up, či joint venture projekty a řešíme zapojení společníků a investorů. V pokročilejších fázích života korporací pomáháme s vnitřním nastavením tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám klienta, ať již jde o přeměny či jiné změny ve struktuře.
Advokátní kancelář CERHA HEMPEL je považována za přední poradenskou společnost v oblasti fúzí a akvizic v regionu. Poskytujeme poradenství malým a středním podnikům, ale i velkým nadnárodním společnostem při těch nejvýznamnějších transakcích na trhu. Oddaný a kreativní tým více jak deseti právníků pro Vás připraví vhodnou strukturu každé jednotlivé transakce a zajistí její řízení a následnou realizaci.
Náš specializovaný, velmi zkušený a odhodlaný tým, poskytuje v této oblasti mezinárodním i domácím klientům prvotřídní služby. Běžně zastupujeme klienty při notifikacích fúzí a naši právníci mají značné zkušenosti při řešení případů v oblasti zneužívání dominantního postavení a řešení problematiky zakázaných dohod (kartely či bid-rigging).
Naše kancelář je tradičně silná v oblasti sporné agendy, ať už v soudních sporech, arbitrážích nebo správních žalobách. Vynikáme znalostmi, zkušenostmi a zaměřením na rozhodčí instituce ve střední a východní Evropě. Úzce spolupracujeme s partnerskou kanceláří CERHA HEMPEL ve Vídni, která je špičkou nejen v Rakousku.