Newsletter

Duben 2022 - Whistleblowing - nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Duben 2022 - Odškodnění energeticky náročných podniků

Říjen 2021 - Možnosti změny cen ve veřejných zakázkách

Leden 2021 - Vybrané legislativní změny

Duben 2020 - Lex COVID: Krizová opatření v insolvenčním právu

Březen 2020 - Collective actions in the Czech Republic: a new draft law

Říjen 2019 - Residential co-ownership changes