Lex COVID: Krizová opatření v insolvenčním právu

Vláda ČR schválila návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaný jako „lex COVID“. Poslanecká sněmovna ho bude projednávat ve stavu legislativní nouze v úterý 7. 4. 2020.

Tento zákon obsahuje opatření, která se dotýkají čtyř oblastí – rozšíření možnosti prominutí zmeškání lhůty v soudních řízeních, zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám, zvláštní opatření v insolvenčním právu a zastavování bezvýsledných exekucí.

Náš newsletter, který se zabývá opatřeními navrhovanými v oblasti insolvenčního práva, si můžete přečíst ZDE.