Povinnosti uložené zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím ohledně přijímání cizinců

Ministerstvo zdravotnictví zavedlo řadu povinností zaměstnavatelům a také vzdělávacím institucím, které přijímají v ČR cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit. Rozsah a důsledky jednotlivých opatření ale nejsou přesně definované a povinné subjekty neví, jak se mají přesně chovat. Vystavují se přitom citelným nákladům a dalším rizikům, které z nejasností v regulaci vyplývají.

Více se dočtete v článku, jehož autory jsou naši kolegové Lukáš Hoder a Hračja Grigoryan.

https://www.epravo.cz/top/clanky/povinnosti-ulozene-zamestnavatelum-a-vzdelavacim-institucim-ohledne-prijimani-cizincu-112899.html