Petra Zaoralová rozšiřuje služby CERHA HEMPEL o oblast trestního práva

Petra Zaoralová, advokátka

Advokátní kancelář CERHA HEMPEL Kališ & Partners nově nabízí svým klientům služby v oblasti trestního práva, a to včetně trestní odpovědnosti právnických osob a hospodářské a daňové kriminality. Trestněprávní služby bude poskytovat ve spolupráci s Petrou Zaoralovou, advokátkou a specialistkou na tuto oblast.

 

Petra Zaoralová, díky svým předchozím zkušenostem z renomovaných advokátních kanceláří, bude klientům poskytovat služby zejména v otázkách obhajoby fyzických
a právnických osob i zastupování poškozených, včetně trestní odpovědnosti právnických osob a criminal compliance. „Pro spolupráci s CERHA HEMPEL jsem
se rozhodla na základě jejich silného zastoupení v mezinárodní síti advokátních kanceláří. Díky tomu jsme schopni nabídnout naše služby českým i zahraničním klientům,
“ uvádí Petra Zaoralová z advokátní kanceláře ZAORALOVÁ LEGAL.

 

Rozšířením našeho portfolia o trestněprávní poradenství chceme posílit naše postavení na trhu. Pro spolupráci jsme si nemohli vybrat nikoho povolanějšího než jednu z mála specialistek na trestní právo u nás, advokátku Petru Zaoralovou,“ dodal JUDr. Martin Kartner z advokátní kanceláře Cerha Hempel Kališ & Partners.

 

JUDr. Petra Zaoralová, Ph.D., advokátka

 

Petra Zaoralová je advokátka s mnohaletou praxí z předních českých a mezinárodních advokátních kanceláří se specializací na obor trestního práva, zejména se zaměřuje na obhajobu fyzických i právnických osob, hospodářskou trestnou činnost a trestní odpovědnost právnických osob. Před založením vlastní advokátní kanceláře ZAORALOVÁ LEGAL, působila v advokátní kanceláři Seifert a partneři, s.r.o., kde poskytovala trestněprávní služby pro největší českou advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS, s.r.o.

Studium absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, působila na Katedře trestního práva,
kde složila také rigorózní a doktorskou zkoušku. Je autorkou mnoha odborných publikací.