Mění se pravidla ICC pro arbitráže

Po čtyřech letech se mění procesní pravidla pro arbitráže vydávaná Mezinárodní obchodní komorou (ICC) se sídlem v Paříži. Nová verze Pravidel pro rozhodčí řízení bude platná od roku 2021. Upravená rozhodčí pravidla by měla přinést větší efektivitu arbitráží, flexibilitu jejich vedení a transparentnost.

Více se dočtete v článku, jehož autory jsou naši kolegové Lukáš Hoder a Nikola Nguyenová.

https://www.epravo.cz/top/clanky/meni-se-pravidla-icc-pro-arbitraze-112386.html