Martina Soukupová

Soukupova Martina

Mgr. Martina Soukupová

Associate

Je advokátní koncipientkou advokátní kanceláře CERHA HEMPEL Kališ & Partners.

Studovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v současné době zpracovává rigorózní práci na téma: Preventivní restrukturalizace jako sanační způsob řešení krize společnosti.

V rámci své praxe se věnuje především komplexním projektům v oblasti restrukturalizací a insolvencí a poskytuje právní poradenství zejména dlužníkům ve finančních potížích, kteří mají zájem na zachování provozu svého obchodního závodu. Podílela se přitom na několika významných insolvenčních řízeních, kde získala zkušenosti s poskytováním právních služeb klientům jak v dlužnické, tak věřitelské roli. Mimo to se věnuje také M&A transakcím a běžné korporátní agendě.

Zaměření