#CERHAHEMPEL Blog: "New upcoming changes to Czech competition law"

Připravuje se novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, jejímž cílem je transpozice ECN+ Směrnice. Nad rámec transpozice má novela přinést změny především v oblasti tzv. leniency programů, terminologického vymezení procesu narovnání, možnosti ÚOHS navrhovat soutěžitelům závazky a změně přístupu k odpovědnosti soutěžitelů za porušení pravidel hospodářské soutěže. Více si k tomuto tématu můžete přečíst na našem Competition & Foreign Investment Blogu v článku od našich kolegů Davida Kučery a Lenky Škopkové (článek je v anglickém jazyce): #CERHAHEMPEL Blog: "New upcoming changes to Czech competition law"