Cerha Hempel Kališ & Partners na Job Fair 2020

Cerha Hempel Kališ & Partners na Job Fair 2020

Naše advokátní kancelář se i letos prezentovala na Job Fair, veletrhu pracovních příležitostí organizovaném studentským spolkem ELSA, který proběhl ve dnech 2.-4. března 2020 v atriu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zástupce kanceláře Mgr. Bc. Jiří Prouza nás zastupoval v panelové diskusi TALKS, na níž představil naši advokátní kancelář, vysvětlil náš přístup k zaměstnancům, konkurenční výhody, náplň práce pro studenty a firemní benefity.

Jsme rádi, že jsme navázali prvotní kontakty s perspektivními studenty i absolventy právnických fakult.